Republički budžet oštećen: Neuplaćeno 60 miliona evra doprinosa

Prema podacima Poreske uprave, od 1. jula prošle godine do 22. aprila ove, otkriveno je skoro 8.000 preduzeća koja su prekršila zakon, izbegavajući uplatu punih poreza i doprinosa, objavljuje “Danas”.

U skladu sa izmenama zakona, od jula prošle godine banke su dužne da Poreskoj upravi svakodnevno šalju izveštaje o svim uplatama koje poslodavci uplaćuju svojim radnicima, kao i o plaćenim porezima i doprinosima. Upoređivanjem ovih podataka, poreznici nedvosmisleno i lako utvrđuju da li je neka firma prekršila zakon ili redovno plaća poreze i doprinose.

Od uvođenja ovog sistema pa do sada, Poreska uprava je izvršila 4.604 kontrole u kojima je konstatovan manjak od tačno 6.417.791.377 dinara, odnosno blizu 60 miliona evra.

Tokom cele prošle godine ukupno je naplaćeno 448,5 milijardi dinara, odnosno oko četiri milijarde evra doprinosa, a u prva tri meseca ove godine 111,12 milijardi dinara, što je oko milijardu evra.

Posmatrano po mesecima, najviše prestupnika, njih 7.906, otkriveno je u avgustu prošle godine, a najmanje, 5.589, u januaru ove. Kako objašnjavaju u Poreskoj upravi, ovi podaci se odnose kako na poslodavce koji svojim radnicima uopšte nisu uplaćivali doprinose, tako i na one koji su uplaćivali manje iznose od zakonom propisanih, to jest na one koji u najvećem broju slučajeva radnicima uplaćuju samo minimalne doprinose.

Kada se posmatraju samo oni poslodavci koji svojim zaposlenima uopšte ne uplaćuju doprinose, statistika postaje još poraznija. Do kraja septembra, dakle samo u prva dva meseca kontrole, poreznici su pronašli čak 7.348 obveznika koji radnicima daju samo neto plate, dok je u poslednjih šest meseci taj broj pao na 4.129.

Zanimljivo je da u Poreskoj upravi nemaju podatke o tome koliko je radnika u Srbiji oštećeno time što njihovi poslodavci ne plaćaju poreze i doprinose na njihove zarade, uprkos tome što im banke dostavljaju izveštaje o svim pojedinačnim transakcijama čijim su ukrštanjem i sabiranjem i dobijeni svi gorenavedeni podaci.

Te podatke nemaju ni u PIO fondu, gde raspolažu samo informacijama za svakog radnika pojedinačno, a ni u Ministarstvu rada u kojem smatraju da bi Poreska uprava morala da ima te brojke.

Tako, iako se zna za koliko je minimalno budžet oštećen (jer poreznici nisu proverili sve izveštaje, pa je moguće da ima još neotkrivenih nesavesnih poslodavaca), niko nije izračunao koliko je radnika u tim firmama oštećeno.

Prema podacima Poreske uprave tokom 2012. godine naplaćeno je 448,53 milijarde dinara doprinosa i još 125,84 milijarde dinara poreza na zarade. U prva tri meseca ove godine poslodavci su uplatili 111,12 milijardi dinara doprinosa i 30,25 milijardi dinara poreza.

Izvor: Danas

Pogledajte još