Kako pobediti strah od javnog nastupa?

Jovan Ničić, magistar psihologije i dugogodišnji trener u obuci komunikacionih vešina navodi :
" Ako niste dobri komunikatori i osposobljeni za kvalitetno komuniciranje sa drugima nećete biti uspešni ni u jednom poslu kojim se bavite. Ipak, veština javnog istupanja je zasnovana na zakonitostima komunikacije koje je moguće savladati”.

Strah se ispoljava kroz tremu koja se manifestuje različitim simptomima, a osnova treme je uzbuđenje koje se javi u telu kao posledica povećane količine adrenalina. Psiholozi koren problema nalaze u strahu od sramoćenja pred nepoznatom grupom ljudi. Čak iskusni predavači, glumci, advokati, profesori, studenti su često u prilici da govore pred drugima i suočavanje sa ovim problemom i za njih je normalna pojava.

Nema gotovih recepata jer u praksi javno istupanje je dvosmeran komunikacioni proces i zavisi od situacije u kojoj se nalazimo. Temeljnom i pravilnom pripremom teme možete smanjiti strah za 75 posto, pravilno disanje dodatnih 15 posto, pozitivan mentalni stav 10 posto, ali najbitnije je da kada počnete sa govorom budete prirodni.

Nekoliko korisnih svaeta za savladavanje treme:

1. Poznavanje teme, slušalaca i prostora u kome ćete držati prezentaciju.

2. Ne učite svoj govor napamt, već se dobro pripremite, što podrazumeva:
napravite plan izlaganja,
koristite vizuelna sredstva za prezentaciju,
pripremite se za pitanja publike.

3.
Prema istraživanjima neverbalni aspekti govora imaju veći utisak nego sam sadržaj govora. Smatra se da čak u prvih 20 sekundi stičemo sliku o osobi na osnovu prvog utiska i teško je kasnije menjamo. Zato obratite pažnju na prvi utisak koji ostavljate izborom odeće, izgledom, stavom, držanjem, govorom tela.

4. Praktični saveti koje možete koristiti tokom govora:
Razmislite unapred šta treba reći.
Govorite samo kada imate šta da kažete.
Dobro upoznajete materiju o kojoj govorite.
Budite kreativni, ali koristite iskustvo.

5. Govorite lagano, ne brzajte i pravite pauze jer sebi dajete vremena da promislite o sledećoj rečenici, a publici da razmili o onome što govorite.

Samo se mali broj pojedinaca može pohvaliti darom govorništva, ali od navedenih saveta sigurno je da samo vežbom možete usavršiti ovu veštinu. Ipak, ključni činilac uspešnog javnog nastupa je da verujete sami u sebe da bi ste uverili i druge.
D.M.

Pogledajte još