Na fakultetima i visokim školama u Vojvodini 6.362 "budžetska" mesta

Prvu godinu osnovnih strukovnih studija u visokim školama strukovnih studija u Vojvodini može upisati 1.249 studenata koji će se finansirati iz pokrajinskog budžeta, utvrđeno je na sednici vlade Vojvodine kojom je predsedavao predsednik Bojan Pajtić.

Prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu može upisati 5.113 studenata, predviđeno je odlukom o broju studenata čije školovanje će se finansirati iz budžeta Pokrajine, a koji je usaglašen je sa Senatom Univerziteta u Novom Sadu.

Pokrajinska Vlada je usvojila predlog i da prvu godinu master akademskih studija i doktorskih studija koje se finansiraju iz budžeta Pokrajine na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu može upisati 2.901 student.

Na sednici Vlade Vojvodine dogovoreno je i da u skladu sa dogovorenom upisnom politikom, četiri fakulteta povećaju broj studenata na smerovima za koje postoji interesovanje na tržištu rada, kao što je IT sektor, a u tom smislu su otvorena i neka nova usmerenja.

U još devet oblasti došlo je do promene broja "budžetskih" studenata, u skladu sa rezultatima analize tržišta rada o tome koje su struke potrebne.

Istovremeno, na deset usmerenja smanjen je broj "budžetskih" studenata, za one struke koje imaju najveći broj na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje.

(Izvor: Blic )

Pogledajte još