Vlada: Porezi po meri privrede

Izmene zakona trebalo bi, kako očekuju u Vladi Srbije, posebno da rasterete preduzetnike i mala preduzeća, da stabilizuju finansiranje PIO fonda, kao i da stvore pravedniji poreski sistem usklađivanjem poreskih opterećenja prema ekonomskoj snazi obveznika.

Te izmene predstavljaju nastavak reforme poreskog sistema Srbije i još jedan korak ka stvaranju štedljivije i efikasnije države, a u skladu sa principima utvrđenim u dokumentu Fiskalna strategija, koja je usvojena prošle godine, navodi se u saopštenju Vlade Srbije.

Smanjivanjem stope poreza na zarade sa 12 na 10 odsto i povećanjem neoporezivog iznosa plate sa sadašnjih 8.776 dinara na 11.000 dinara smanjiće se poresko opterećenje najnižih zarada, sa 8,6 odsto na 6,4 odsto, koje su najčešće u radno-intenzivnim industrijama, poput tekstilne industrije.

Podizanjem cenzusa za paušalno oporezivanje sa tri na šest miliona dinara predstavlja olakšanje poslovanja velikom broju malih preduzetnika, navodi se u saopštenju.

Osim toga, preduzetnici će moći da izaberu da li će doprinose plaćati na ličnu zaradu ili na ostvarenu dobit. Time se menja dosadašnje rešenje koje stvara neopravdanu razliku u visini poreskog opterećenja između preduzetnika i vlasnika privrednog društva.

Ove izmene trebalo bi da uštede privredi 1,7 milijardi dinara na godišnjem nivou.

Povećanje stope doprinosa za obavezno penzijsko osiguranje sa 22 odsto na 24 odsto, omogućiće da prihodi PIO Fonda porastu za oko 26 milijardi dinara godišnje, čime se stvaraju pretpostavke za održivi penzioni sistem Republike Srbije.

Izmenama poreskih zakona, pravna lica neće plaćati porez na osnovu knjigovodstvene vrednosti imovine, već će se uzimati u obzir tržišna vrednost zemljišta na kome se nalaze objekti.

Privrednicima će biti omogućeno i objedinjavanje plaćanja poreza jednim nalogom. Ovim bi se sve postojeće poreske prijave i drugi obrasci koji se podnose pri plaćanju poreza po odbitku (35 obrazaca) zamenili jednom, pojedinačnom poreskom prijavom, a umesto na maksimalno 205 uplatnih računa, obaveza bi se plaćala samo na jedan.

Ova promena donosi pojednostavljenje poslovanja i uštedu privredi u iznosu od 1,5 milijardi dinara godišnje, navodi se u saopštenju Vlade.

(Izvor: B92 )

Pogledajte još