Dačić: Držim Vestervelea za reč

Na konferenciji za novinare posle sastanka sa ministarkom unutrašnjih poslova Finske Paivi Rasanen, Dačić je kazao da je juče usaglašen tekst koji se generalno sastoji od više oblasti.Prvo pitanje je zakonodavstvo, odnosno koji zakoni bi trebalo da se promene sa obe strane.

“Kada to kažem morate da shvatite da ovaj plan ne ulazi u detalje, već utvrđuje rokove i radnje koje treba da obavimo. Prvo će se formirati zajednička radna grupa u kojoj će svaka strana dati predlog koji od zakona treba da budu promenjeni i u kom roku. Rokovi su veoma kratki jer je važno da se implementira, a nemoguće je to učiniti ako se zakoni ne promene”, poručio je Dačić.

Kada je reč o Zajedinci srpskih opština, Dačić kaže da bi trebalo da bude kosntituisana nakon lokalnih izbora, koji će biti u oktobru.

“Mi smo tražili da dotle postoji osnivački, konstitutivni odbor, koji bi radio neke stvari dok se ne izabere Zajednica posle izbora. I to je prihvaćeno. Nazvano je “rukovodeći tim”, koji će činiti predstavnici četiri opštine sa severa Kosova. Oni će pripremati predlog nacrta statuta, predložiti vršioca dužnosti komandira policije na severu i obavljaće još neke poslove iz tačke 4″, objasnio je premijer.

Sledeća tačka, prema njegovim rečima, je policija. Biće određeni rokovi do kada bi trebalo da se izvrši integracija, nakon toga je na redu pravosuđe, pri čemu treba naglasiti da nije u pitanju samo Apelacioni sud, već svi sudovi i tužilaštvo. Biće formirane radne grupe koje će utvrditi rokove i planove za integraciju sudova i prevdiđeno je da se ona završi do kraja godine.Kad je reč lokalnim izborima, biće formirana radna grupa koja će definisati – zajedno sa OEBS-om – osnovne stvari vezane za izbore, odnosno ko ima pravo da učestvuje, biračke spiskove i druga pitanja.Na kraju je pitanje nekih opštih odredaba koje se tiču transparentnosti finansiranja, ukazao je Dačić.

“Srbija se obavezala, ali i predstavnici prištinskih vlasti, da ćemo sprovoditi dogovoreno i da će dijalog biti nastavljen o daljim pitanjima kao što su nestala lica, imovina, raseljenih lica, zastupljenosti Srba u centralnoj vlasti”,
kazao je Dačić dodajući da energetika i telekomunikacije nije deo ovog plana, o čemu će se posebna radna grupa baviti.

Prema njegovim rečima osnovni cilj je bio da niko od naših ljudi koji rade na KiM ne ostane bez posla, da se ponudi odgovarajući broj radnih mesta u strukturama koje bi trebalo da budu integrisane ili transformrsane.U policiji i pravosuđu potvrđeno da će biti poštovana etnička struktura, ukazao je Dačić dodajući da to znači da je osnovna stvar da ako neko radi u policiji i pravosuđu dobije ponudu da radi u mestu u kojem živi.

“Nama je veoma važno da se ovaj plan usvoji da bismo mogli da idemo korak dalje, a to je da očekujemo dobijanje datuma na sednici Saveta EU u junu”, istakao je Dačić.

Dačić je najavio da će Vlada Srbije nastaviti sa međunarodnim aktivnostima. On je najavio da će državni sekretar Velike Britanije Hejg krajem maja, to jest 30. ili 31. posetiti Beograd. Zatim je planirano da u posetu dođu i drugi zvaničnici, a očekuje i dolazak nemačkih poslanika sredinom juna.

“Čuli ste Vestervelea na ovom mestu. Imamo li plan za implementaciju i da li ćemo uraditi ono što je prevdiđeno njime, Nemačka će biti za davanje datuma. Ja ga držim za reč što je izgovorio ovde”
, poručio je Dačić.

(Izvor: Kurir )