Dačić: Zdravlje građana nacionalni interes

Premijer Srbije se, otvarajući nacionalnu konferenciju "Srbija protiv raka" i završnu konferenciju projekta "Podrška uvođenju nacionalnog programa za rano otkrivanje raka u Srbiji", zahvalio svima, posebno EU i Vladi Japana, koji su dali doprinos da se u Srbiji organizuje sprovođenje skrininga na nacionalnom nivou i tako svrsta među zemlje, koje su pokrenule program smanjenja smrtnosti od karcinoma na nacionalnom nivou.

"Mi smo se kao država prihvatili da ne čekamo da naše građane teška bolest ne dovede u ordinacije, već da probudimo svest kod njih o značaju preventivnih pregleda", rekao je Dačić.

On je ukazao da skrining ne zavisi samo od onih koji ga organizuju, već od svih koji brinu o zdravlju i naglasio da i Srbija teži cilju koji je Finska postigla a to je da smrtnost od raka grlića materice manja od jednog slučaja na (0,9) na 100.000 stanovnika.

"U Srbiji je stopa smrtnosti od te bolesti u 2010 godini iznosila 7,5 na 100.000 stanovnika", naveo je Dačić.

Ministarka zdravlja Slavica Đukić Dejanović rekla je da se skrining programi na karcinom dojke, grlića materice i debelog creva sprovode u 45 opština, da je 40.000 ljudi učestvovalo u njima, a da 630 zahteva dodatnu dijagnostiku.

Ona je navela da su među nezaraznim bolestima maligne bolesti najčešci uzrok oboljevanja i smrtnosti, kao i da će ova godina biti godina skrininga.

Ministarka je podsetila da od raka grlića materice godišnje oboli više od 1.300 žena i da je to drugi uzrok obolejevanja od raka kod žena i četvrti uzrok umiranja.

Kako se starosna granica stalno pomera, ovim skrining programom obuhvaćene su žene od 25 do 64 godine.

Govoreći o skriningu na karcinom dojke, Dejanovićeva je istakla da se može smatrati uspešnim kada obuhvat žena od 50 do 69 godina bude približno 70 posto.

Srbija se nalazi u grupi zemalja sa srednje visokom stopom oboljevanja od karcinoma debelog creva, a ministarka zdravlja je ukazala da od te bolesti godišnje oboli 4.200 osoba, a umre 2.600 ljudi.

Tehnička priprema zdravstvenog sistema za sprovođenje nacionalnog programa "Srbija protiv raka" obavljena je uz podršku EU.

Šef delegacije EU Vensan Dežer je podsetio da je do sada obezbeđena oprema za sprovođenje skrininga i to mamografi u 34 ustanove, kao i da će mikroskopi stići do kraja godine. On je ukazao da nije dovoljna samo oprema, već i edukovani kadrovi i da je više od 600 lekara i sestara obučeno za sprovođenje programa.

Vođa programa podrške, profesor Dušan Keber, ukazao je da pre dve i po godine Srbija nije imala edukatore za skrining mamografijom i da je danas slika promenjena, da su obučena 92 radiologa, 14 supervizora i 107 radiologa tehničara.

Ništa bolja slika nije bila, kako je naveo, ni što se tiče obučenih kadrova za rano otkrivanje karcinoma grlića materice i debelog creva. On je dodao da je urađena procena troškova skrininga i da ona iznosi 15 do 30 evra po osobi. Keber je ukazao da se i dalje malo ulaže u preventivu, a mnogo više na lečenje bolesti.

(Izvor: Blic )

Pogledajte još