Zakoni o obrazovanju na vanrednoj sednici parlameta

Na dnevnom redu je Predlog zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Predlog zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Predlog zakona o obrazovanju odraslih, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu.

Pored toga, raspravljaće se i o Predlogu zakona o dopuni Zakona o platama u državnim organima i javnim službama, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o inovacionoj delatnosti, Predlogu zakona o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda.

To su predlozi koje je podnela Vlada Srbije.

Na dnevnom redu je i Predlog rezolucije o zakonodavnoj politici, koji je podnela grupa od 25 poslanika.

Pred posalnicima je i više međunarodnih sporazuma: Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Srbije i Vlade Turske o saradnji u oblasti poljoprivrede, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Crne Gore o saradnji u oblasti veterine.

Raspravljaće se i o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Crne Gore o međusobnom priznavanju i prihvatanju dokaza o ispunjenosti propisanih uslova o hrani i hrani za životinje biljnog, mešovitog/kombinovanog porekla.

Na dnevnom redu je i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Crne Gore o saradnji u oblasti zdravstvene zaštite bilja, koje je podnela vlada.

Na dnevnom redu je rakođe Predlog odluke o razrešenju člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i Predlog odluke o razrešenju člana Nacionalnog prosvetnog saveta, koje je podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo Skupštine Srbije.

Takođe, pred poslanicima je i Predlog odluke o razrešenju i imenovanju zamenika člana Republičke izborne komisije, koji je podnela Poslanička grupa Srpska napredna stranka, Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podneo predsednik Stefanović.

Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova skupštinskih odbora, koji je podnela Poslanička grupa Liberalno demokratska partija, takođe je na dnevnom redu.

Stefanović je sednicu sazvao na zahtev 134 poslanika.

Izvor: Tanjug

Pogledajte još