Kosovska Mitrovica: Odbijen Nacrt zakona o finansiranju Srba i drugih na Kosovu

Zatražili su da Kancelarija Vlade Srbije za Kosovo u saradnji sa sindikatom zaposlenih izradi nov nacrt zakona uz uvažavanje svih primedbi koje su iznete na današnjoj tribini i na sastanku pre dve nedelje u Kosovsoj Mitrovici.

Pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo Aleksandar Stojanović rekao da je Nacrta zakona prerano iznet u javnost i da se njime ne rešavaju sva pitanja.

"Radni odnosi mogu se rešavati samo kroz Zajednicu srpskih opština", rekao je Stojanović i dodao da se ni jedno radno mesto neće izgubiti i da će radno-pravni status zaposlenih ostati isti.

Objasnio je da je budući zakon namenjen "budućoj socijalnoj karti", onima koji nemaju nikakvu mesečnu nadoknadu.

"Radno-pravni status zaposlenih formalno pravno ostaje isti i sve će biti regulisano u okviru Zajednice srpskih opština", ponovio je on i dodao da će se sve nedoumice i sporna pitanja rešavati tokom pregovora Srbije i Kosova u Briselu.

I druga tri predstavnika Kancelarije za Kosovo - Krstimir Pantić, Zoran Lazil i Milinka Mitrović, istakla su da će se posle novembarskih lokalnih izbora na Kosovu, preko Zajednice srpskih opština sačuvati srpske institucije.

Predsednik Samostalnog Sindikata Kosova i Metohije Blažo Milosavljević rekao je da je za taj sindikat nacrt Zakona neprihvatljiv.

Sindikat traži da se zadrže sva radna mesta na Kosovu i posle novembarskih izbora, da ostanu plate zaposlenima i da ostanu u ustavno-pravnom sistemu države Srbije.

Izvor: Blic

Pogledajte još