Papa: Imigranti nisu pioni na šahovskoj tabli

U svojoj prvoj poruci povodom Svetskog dana migranata i izbeglica, 19. januara, papa ocenjuje da sredstva komunikacije "imaju veliku odgovornost" u eri ubrzane svetske globalizacije.

"Treba da se ukinu stereotipi i da se ponude korektne informacije ukoliko dođe do osude grešaka nekih stranaca, a i treba opisati i poštenje, ispravnost i veličinu duše velikog broja njih", rekao je papa novinarima.

Papa je podsetio da stranac živi od poverenja i nade u zemlju u kojoj se nalazi, i da želi, kao bilo ko drugi, da napreduje ne "samo u znanju, po finansijskoj dobiti, već posebno da napreduje kao ljudsko biće".

U tom kontekstu, sve dimenzije čoveka, uključujući i duhovne, treba da budu promovisane i zaštićene. "Stvarnost migracije zahteva i međunarodnu saradnju uz donošenje u svim državama normativnih instrumenata koji štite i promovišu ljudsko biće".

Po rečima pape, umesto da se dižu nepremostive prepreke, vlade sveta treba da imaju "dobru saradnju kako bi se suočile s društveno-ekonomskim neravnotežama i sa globalizacijom bez pravila".

"Nijedna zemlja ne može sama da se suoči s tim teškoćama", rekao je papa, osudivši situacije u kojima je "migracija ne samo prisilna, već čak sprovedena kroz razne modalitete ponašanja prema ljudima"
sličnog ropstvu.

"Raditi kao rob je danas uobičajena situacija", rekao je papa i ponovio osudu koju je letos izneo na italijanskom ostrvu Lampeduza i u prihvatnim centrima za strance koje drže jezuiti iz Rima.

Ponašanje po principu "odbrane i straha", marginalizacija i "nezainteresovanost prema strancima", česte su ocene koje papa koristi da bi osudio "odbijanje i odvajanje ljudskih bića".

Izvor: Beta

Pogledajte još