Zaboravite pekara, lekara i apotekara: Ovo je 12 najtraženijih poslova u 2014.

1. Softver diveloper - stručnjak za izradu softvera, aplikacija i softverskih sistema
Šta radi: Pravi kompjuterske programe
Ukupan broj zaposlenih u 2013: 1.042 402
Rast broja zaposlenih od 2010. do 2013: 11%
Prosečna satnica: 45,06$

2. Analitičar za istraživanje tržišta i i stručnjak za marketing
Šta radi: proučava uslove na tržištu lokalnih, regionalnih, ili državnih razmera
Ukupan broj zaposlenih 2013: 438 095
Rast broja zaposlenih : 14%
Prosečna satnica: 29,10$

3. Stručnjak za obuku i razvoj
Šta radi: osmišljava i sprovodi programe obuke i rezvoja
Broj zaposlenih u 2013: 231 898
Rast broja zaposlenih: 8%
Prosečna satnica: 27,14$

4. Finansijski analitičar
Šta radi: procenjuje stanje berzi, obveznica i drugih tipova investicija
Broj zaposlenih u 2013: 247 159
Rast broja zaposlenih: 7%
Prosečna satnica: 37,34$

5. Fizioterapeut
Šta radi: pomaže povređenim ili bolesnim pacijentima da prevaziđu bol
Broj zaposlenih u 2013: 207 132
Rast broja zaposlenih: 7%
Prosečna satnica: 37,93$

6. Veb dizajner i srodni stručnjaci
Šta radi: pravi veb-sajtove i pomaže kompanijama da izgrade brend
Broj zaposlenih u 2013: 136 921
Rast broja zaposlenih: 11%
Prosečna satnica: 27,84$

7. Logističar
Šta radi:
analizira i koordiniše organizovanje lanca snabdevanja
Ukupan broj zaposlenih u 2013: 127 829
Rast broj zaposlenih: 10%
Prosečna satnica: 35,08$

8. Administrator baze podataka
Šta radi: koristi softver za skladištenje i organizovanje podataka kao što su finansijske informacije i podaci o isporukama klijentima
Ukupan broj zaposlenih u 2013: 119 676
Rast broja zaposlenih: 10%
Prosečna satnica: 37,39$

9. Organizator sastanaka, skupova i događaja
Šta radi: koordiniše skupove i događaje
Ukupan broj zaposlenih u 2013: 87 082
Rast broja zaposlenih: 14$

10. Prevodilac
Šta radi: prevodi informacije sa jezika na jezik
Ukupan broj zaposlenih u 2013: 69 887
Rast broja zaposlenih: 14%
Prosečna satnica: 22,39$

11. Naftni inženjer
Šta radi: osmišljava i razvija metode za izvlačenje nafte iz slojeva ispod zemljine površine
Ukupan broj zaposlenih u 2013: 40 733
Rast broja zaposlenih: 21%
Prosečna satnica: 63,67$

12. Analitičar informatičke bezbednosti
Šta radi: planira, primenjuje, usavršava ili nadgleda bezbednosne mere za zaštitu kompjuterskih mreža i informacija
Ukupan broj zaposlenih u 2013: 75 995
Rast broja zaposlenih: 8%
Prosečna satnica: 41,62$

Izvor: Blic

Pogledajte još