Dačić: Komunizam je najhumanija ideologija

Dačić je na obeležavanju 166. godišnjice od obeležavanja Komunističkog manifesta na univerzitetu Megatrend rekao i da taj spis nije zastareo, a da je neoliberalizam doživeo potpuni debakl.

Manifest je traktat koji zagovara revoluciju i diktaturu proletarijata, a Karl Marks i Fridrih Engels prvi put su ga objavili 21. februara 1848. godine.

“Komunizam je nastao iz potrebe da se ujedine i organizuju oni o kojima više niko nije vodio računa, prezreni i potlačeni, zemaljsko roblje i sužnji koje je morila glad, kako stoji u Internacionali”,
rekao je Dačić.

Dodao je da je komunizam ponudio novu vrstu zajednice u kojoj će biti deljeno prema potrebama i u kojoj će o svakom pojedincu čitavo društvo voditi računa, pomagati i brinuti o njemu i da je zato “komunizam najhumanija ideologija”.

“Ako su tačne tvrdnje kritičara manifesta da on danas u najvećem delu ne komunicira sa stvarnošću, kako su to onda danas ekonomski odnosi razlog za masovnu pobunu, ulične proteste, generalne štrajkove i demonstracije, od Grčke i drugih kapitalističkih zemalja Evrope, preko arapskog proleća, pa do naših suseda u BiH”,
upitao je Dačić.

Premijer u ostavci dodao je da su mnoge razvijene države Evope, pa čak i SAD, pribegle socijalističkim metodama državne intervencije i spasavanja velikih kompanija državnim subvencijama.

Dačić je naveo da zagovornici neoliberalnog koncepta sve forme društvene solidarnosti i saosećanja sa najugroženijima kvalifikuju kao neprofitabilni i kontraproduktivni sentimentalizam i kažu da na tržištu mogu i treba da prežive samo najsposobniji.

“Mi ne živimo u životinjskom svetu borbe svih protiv svih. Mi smo ljudi i zato treba da budemo solidarni sa slabima i nemoćnima”, rekao je Dačić.

Dodao je da su proleteri posle sloma socijalističkog poretka nestali kao kategorija, a da su sa one strane socijalizma društvo sačekali masovna neuspešna privatizacija i otpuštanje radnika.

“U trenutku demokratskog zanosa dogodio nam se ekonomski slom. Umesto stare buržoazije i proletarijata danas imamo ekstraprofitere i tajkune, a radnici se dele na stalno zaposlene, povremeno i privremeno zaposlene i dugotrajno nezaposlene. To je nova, savremena nepravda”
, rekao je Dačić.

Izvor: Beta