Novi parlament do 20. aprila

Predviđeno je da prvu sednicu sazove predsednik aktuelnog saziva, a na njoj se potvrđuju mandati poslanika.

Parlament se konstituiše potvrđivanjem mandata dve trećine poslanika, čime formalno prestaje mandat starom sazivu parlamenta.

Mandati se, na osnovu Zakona o izboru narodnih poslanika, dodeljuju po redosledu sa liste, a svaki treći poslanik mora biti žena. Mandate u parlamentu osvajaju samo one liste koje su prešle izborni cenzus od pet odsto.

Za manjinske liste važi prirodni prag koji se dobija kada se zbir glasova stranaka koji pređu cenzus podeli sa 250, što je broj poslanika u Skupštini Srbije.

Poslanici polažu i zakletvu kojom se obavezuju da će ovu dužnost obavljati predano, pošteno, savesno, u skladu sa Ustavom, da će braniti ljudska i manjinska prava i građanske slobode.
Skupština Srbije novu Vladu mora da izabere najkasnije u roku od tri meseca, U suprotnom, parlament se raspušta i raspisuju se novi izbori.

Ako se to dogodi, novi izbori moraju biti održani najkasnije za 60 dana.

Vlada je izabrana ako njen izbor podrži većina ukupnog broja poslanika. Mandat Vlade počinje da teče od momenta polaganja zakletve.

Na vanrednim izborima održanim 16. marta cenzus su prešle Srpska napredna stranka, koja ima natpolovičnu većinu u parlamentu, koalicija oko Socijalističke partije Srbije, Demokratska stranka, Nova demokratska stranka i stranke manjina i to Savez vojvođanskih Mađara, Stranka demokratske akcije Sulejmana Ugljanina i Partija za demokratsko delovanje Rize Halimija.

Izvor: Novosti
Foto: Beta - Emil Vaš

Pogledajte još