Akcija izmeštanja gnezda bele rode i kolonije španskih vrabaca na trasi Koridora 10

Izmeštanje gnezda je bilo neophodno usled kolizije trase autoputa i dalekovoda Trgovište – Vranje, što je zahtevalo premeštanje gnezda sa betonskog dalekovoda visine 18m na najpogodniju lokaciju u blizini. Premešteno gnezdo staro je oko 30 godina, a ima prečnik od 2.40 m.

Akcija je pokrenuta u julu 2014. godine kada se investitor obratio Zavodu za zaštitu prirode Srbije za pomoć oko izmeštanja gnezda bele rode. Stručnjaci Zavoda su 21. jula obišli teren i zajedno sa predstavnicima investitora i nadzorne službe napravili plan za bezbedno premeštanje gnezda kada ga rode i kolonija španskih vrabaca napuste.

Premeštanje gnezda je dobar primer angažovanja investitora u zaštiti faune u toku izgradnje infrastrukturnih objekata i primer kako se saradnjom svih učesnika mogu rešavati problemi na najbolji mogući način.

Stručnjaci Zavoda će pratiti dalje korišćenje gnezda i reakcije njegovih stanara na novu lokaciju.

- Očekujemo da će rode i španski vrapci prihvatiti novu lokaciju svog gnezda i na proleće se ponovo useliti - kažu iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Izvor: Eko kutak

Pogledajte još