Digital Day 2015 – Show me the money!

Na sednici Skupštine IAB Serbia, održanoj 10. februara, objavljen je i datum održavanja konferencije Digital Day 2015, kao i tema kojoj će biti posvećena.

Ovogodišnja konferencija najavljena je za 13. maj i fokusiraće se na sve napredne alate i funkcije koje nam pomažu da maksimiziramo ROI od sredstava uloženih u digitalno oglašavanje, pod šaljivim sloganom Show me the money!

Stručnjaci digitalnog i interaktivnog oglašavanja govoriće o uspešnim primerima iz prakse i naprednoj tehnologiji koja omogućava precizno planiranje, praćenje i real-time optimizaciju uloženog budžeta, u cilju što veće efikasnosti oglasne kampanje. Neke od najpopularnijih funkcija za povećanje ROI uključuju: opcije naprednog targetiranja, performance advertajzing, praćenje konverzija, merenje posete i publike na sajtovima, kao i preciznu analitiku kampanje, od kojih su sve zaslužne za stalno rastuću efikasnost i popularnost digitalnog oglašavanja u svetu.

13. maja će se u Domu omladine Beograda ponovo okupiti predstavnici svih najrelevantnijih igrača na digitalnom tržištu Srbije i regiona, zbog korisnih predavanja, panela i najkvalitetnijeg networkinga koji ova industrija može da ponudi kod nas.

Pogledajte još