"ZAGUBLJENI" DOKUMENT: Evo šta je general Bandić izjavio Komisiji o padu helikoptera

Priloženi su i list izdavanja i primanja goriva i maziva, izveštaj komandira Žarka Đenisijevića, izjave starijeg vodnika Tomice Đorđevića, potpukovnika Miroslava Zečevića, brigadnog generala Predraga Bandića, majora Bojana Trkulje, pukovnika Gordana Pavlovića, general-majora Ranka Živaka i potpukovnika Milivoja Milisavljevića.

Priložen je i transkript telefonskih razgovora "sa lokala 27-019" u vremenu od 19:55 13. marta do 7:21 14. marta. Tu su i podaci o korišćenju godišnjeg odmora brigadnog generala Predraga Bandića.Na kraju je priložena i stenogramska zabeleška radio komunikacije sa helikopterom, sudeći prema kojoj su poslednje zabeležene reči pilota:"Pa ne vidim je (pistu), imamo 140 m" i "Idemo penjanje".

U prilogu izveštaja komisije koju je formirao komandant RV i PVO, koji ima 198 strana, objavljen je kompletan izveštaj komisije za osnovno ispitivanje udesa. Tu je i transkript telefonske komunikacije pilota Omera Mehića i saradnika APO AKL Batajnica povodom popunjavanja plana leta pre poletanja.Priložen je i izveštaj o izvršavanju vazduhoplovnih meteoroloških usluga za dan 13. mart 2015. i, kao i, u prilog drugog izveštaja, pregled meteoroloških uslova.U ovim prilozima je dodat i transkript telefonskih razgovora sa "lokala 27 - 029".

Izveštaji su objavljeni nakon što je Ministarstvo odbrane tražilo i dobilo saglasnost Višeg javnog tužioca da to učini.Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je 3. aprila da je odgovornost za udes helikoptera na članovima posade, a postoji sumnja da deo odgovornosti snosi i jedan broj pripadnika Vojske Srbije, kao i civilna lica.Istog dana objavljeni su i delovi izveštaja komisija koje su formirali načelnik Generalštaba i komandant RV i PVO.

U zaključcima prvog izveštaja se navodi da je "u najboljoj nameri da se spasi život petodnevne bebe iz Novog Pazara došlo do određenih propusta u realizaciji propisanih procedura tokom izvršenja zadatka".Komisija koju je formirao komandant RV i PVO zaključila je da je "ljudski faktor" osnovni uzrok udesa, koji se "ogleda u neadekvatnom upravljanju vazduhoplovom u složenim meteorološkim uslovima".Vojni helikopter je pao u Surčinu 13. marta uveče, kad je poginulo svih sedam osoba koje su se nalazile u letelici: četiri vojna člana posade, dva zdravstvena radnika i beba kojoj je trebalo da bude ukazana pomoć.

(od 1:40 do 1:50)

Pogledajte još