BALKANSKA RUTA: Otvorena izložba koja prikazuje svakodnevne probleme izbeglica!

Na fotografijama su zabeleženi svakodnevni problemi i masovna kršenja ljudskih prava sa kojima se izbeglice, migranti i azilanti sa Bliskog Istoka susreću na putu ka boljem životu.

- Tokom pokrivanja ove priče, osećanja su mi bila pomešana, trudio sam se da fokus usmerim na posao kako bih skrenuo pažnju javnosti o patnji ovih ljudi. Sa druge strane nekad vas emocije povuku i jednostavno zaboravite da nosite kameru sa sobom. Kao što reče jedan moj kolega - Ja ovo radim da vi sutra ne biste mogli da kažete "Nismo znali” - kaže Marko Đurica o vremenu koje je prveo dokumentujuću krizu na "Balkanskoj ruti".

Goran Miletić, direktor Civil Rights Defenders za Evropu, o izložbi "The Balkan Route" kaže: “Smatramo da je izuzetno važno da javnost bude upoznata sa kršenjem ljudskih prava onih koji su u status izbeglica, migranata ili su odlučili da zatraže azil u Srbiji ili nekoj od zemalja u okruženju. U saradnji sa Markom Đuricom, predstavljamo izložbu fotografija koje najbolje prikazuju svakdonevne probleme i životne situacije sa kojima su suočeni ljudi koji su prisiljeni da usled rata ili teških povreda ljudskih prava u svojim zemljama potraže utočište na drugom mestu. Nažalost, na tom putu njihova ljudska prava se svakodnevno krše.

Marko Đurica, fotoreporter Reuters-a, migrantsku krizu počeo je da prati 2013. godine.

/

Pogledajte još