Učestvujte u anketi: Istraživanje o prekograničnoj saradnji Srbije i Mađarske

Dajte svoj doprinos ovom istraživanju i popunite anketu koja se nalazi na linku u nastavku: http://ankete.ninamedia.rs:80/warpit2016/survey/index.php?loginSID=5f9ed1c77a10623-41104

Anketa traje do 10 minuta. Naglašavamo da je poverljivost individualnih odgovora zagarantovana, da će rezultati biti korišćeni isključivo za potrebe istraživanja i neće se dalje distribuirati.

Pogledajte još