USKLAĐIVANJE NASTAVNIH PROGRAMA: Lekcije o ratu iz devedesetih u udžbenicima Srbije i Republike Srpske

Ove nedelje odbori za obrazovanje ozvaničili su ujednačavanje nastavnih planova. Prosvetni stručnjaci sa dve strane Drine, međutim, na njima rade već nekoliko meseci.

Pedagoški zavod Republike Srpske već je formirao svoj tim, a uskoro bi i naš Zavod za unapređivanje kvaliteta obrazovanja trebalo da oformi odsek koji će se baviti samo nacionalnom korpusom tema u nastavnim planovima i programima. One će sa posebnom pažnjom da budu ugrađene u nastavu osnovnih i srednjih škola.

- Svaka ozbiljna država ima svoju nacionalnu nauku koja se bavi nacionalnim korpusom tema. U svakoj državi to su specifične teme i deca stiču drugačija znanja. Svi o tome vode posebnu brigu, i u svetu i u regionu, pa na isti način i mi treba da se posvetimo nacionalnim temama. S obzirom na specijalne veze sa Republikom Srpskom i na to da je reč o zajedničkoj istoriji i tradiciji, sa njima ćemo unapređivati ovu oblast. Postoje indicije i da će se uključiti i deo naše dijaspore - kaže ministar prosvete Mladen Šarčević.

Predmeti u kojima će biti promena su istorija, geografija, srpski jezik i književnost, a u nižim razredima osnovne škole - svet oko nas. Zasada neće biti promene udžbenika, a kako na red bude dolazilo inoviranje celokupnog nastavnog plana i programa u nekom razredu, u nove udžbenike integrisaće se i novine u nacionalnim temama.

- Imali smo već nekoliko sastanaka sa kolegama iz Republike Srpske. U toku su i pripreme za formiranje posebnog sektora koji će se baviti očuvanjem nacionalnih vrednosti u nastavnim planovima i programima. Programi u Srbiji i Republici Srpskoj su već slični, ali moramo da uskladimo ishode - koje znanje učenici stiču i na koji način uče, recimo, neku pesmu. Bavićemo se i ujednačavanjem nacionalnih književnih dela, koja se obrađuju - objašnjava Zlatko Gušanović, direktor Zavoda za unapređivanje kvaliteta obrazovanja.

Najveća izmena u programu za Republiku Srpsku biće uvođenje ratova devedesetih godina prošlog veka u program istorije. U Srbiji se taj period spominje, ali šturo. Sada će se uvesti lekcije o ratovima devedesetih, zasnovane na naučnim činjenicama.

Osim tema i ishoda, naglašava Grušanović, suština je da se usaglase i utvrde prave nacionalne vrednosti.

- Očuvanje jezika, kulturne i nacionalne baštine srpskog naroda ciljevi su saradnje sa kolegama iz Republike Srpske i unapređivanja nastavnih planova i programa nacionalnih predmeta - objašnjava Zlatko Grušanović.

Izvor: Novosti
Foto: Ilustracija/Pixabay.com

Pogledajte još