Glavna karika i prioriteti svake organizacije: Imate li veštine za svakodnevne poslovne izazove?

Uspešna, kako interna tako i eksterna komunikacija svake organizacije zavise od stepena stručnosti, posvećenosti, ali i zadovoljstva zaposlenih. Upravo su zaposleni, a posebno oni koji su prva adresa za klijente, kupce, dobavljače, distributere i uopšteno korisnike usluga, najjača karika svake organizacije. I upravo je kontinuirano obrazovanje i razvijanje komepetencija svojih zaposlenih, a posebno onih koji se nalaze na prvoj liniji poslovne komunikacije, postalo jedan od najvažnijih prioriteta svake organizacije, kompanije ili institucije. Savremeno doba i novi trendovi poslovanja donose veoma brze promene, a kao najvažnija znanja i veštine koji su neophodni kao nezaobilazan alat za svakodnevno suočavanje sa poslovnim izazovima ističu se upravljanje vremenom, timski rad i komunikacija u timu, upotreba društvenih mreža u poslovne svrhe, prepoznavanje i kanalisanje uzroka stresa, te neizostavna asertivna komunikacija.

Postoji mnogo različitih organizacija i timova edukatora koje se bave promocijom ovih tema, ali se dugoročno, kontinuitetom i posvećenošću istakla jedna. Prepoznajući važnost neformalnog, odnosno obrazovanja koje fakultet ne nudi, te celoživotnog učenja, a s misijom podrške obrazovanju odraslih, Centar za edukaciju “Pro Educa” više od 10 godina kontinurano radi na promociji celoživotnog učenja. Između ostalog, u njihovom porfoliju je 10 organizovanih seminara za administrativno osoblje širom Srbije i Bosne i Hercegovine. Više od 1000 učesnika je prošlo kroz Pro Educa edukacije i saminare i usvojilo nova znanja i iskustva, oni su se međusobno uvezali, ali i uvek rado vraćali. Upravo zbog toga, a osluškujući potrebe tržišta, ali i učesnika prethodno održanih edukacija. 25. i 26. oktobra na obali Srebrnog jezera, u hotelu Danubia Park, “Pro Educa” sa partnerom “Color Media Communications” organizuje konferenciju “Kabinet” - prvu regionalnu konferenciju posvećenu ljudima koji u svom svakodnevnom radu najviše komuniciraju sa poslovnim partnerima i klijentima, kolegama i nadređenima.

Upravljanje vremenom, timski rad i komunikacija u timu, upotreba društvenih mreža u poslovne svrhe, prepoznavanje i kanalisanje uzroka stresa, te neizostavna asertivna komunikacija samo su neke od tema konferencije, a osim predavanja, biće održano i nekoliko panel diskusija, te izbor najboljih u ovoj profesiji. Nominovanje za izbor najboljih vrši se popunjavanjem kratkog upitnika, gde svaka osoba može nominovati drugu osobu. Organizator će zajedno sa partnerima projekta u periodu septembar - oktobar sprovesti sistem mystery calling-a, gde će tajni kupci zvati i/ili slati e-mailove kompanijama/organizacijama. Cilj je utvrditi, kroz postavljena pitanja i traženje informacije vezanih za njihovo obavljanje posla, koliko su snalažljivi, sposobani, susretljivi i ljubazni, ali i da li demonstriraju izvrsnost u njihovoj ulozi i obavljanju svog posla.

Potrebno je da su nominovani zaposleni u stalnom radnom odnosu u privatnoj firmi/ javnom preduzeću ili nevladinoj organizaciji na teritoriji Srbije ili Bosne i Hercegovine, te da su u mogućnosti da prisustvuju konferenciji „Kabinet 2018“ koja se održava 25. i 26. oktobra 2018. godine na Srebrnom jezeru, Srbija.

“Kabinet 2018” će biti najveća do sada konferencija za poslovne sekretare/sekretarice, marketing i PR asistenate, office manager-e, šefove kabineta, recepcionere, administrativno osoblje, odnosno sve one koji su na prvoj liniji poslovne komunikacije. Svoje znanje i iskustvo učesnicima će preneti Mia Popić, REBT psihoterapeutkinja i doktorantkinja na Filozofskom fakultetu Odeljenja za psihologiju, zatim Ashok Murty, predavač na Accademia del Lussona predmetima Fashion editing i Branding, “prvi stilista sa imenom i prezimenom ovde”, prva osoba koja se bavila TV stajlingom, a govoriće o kulturi oblačenja. Zatim, Ivana Ćirković, konsultant sa desetogodišnjim iskustvom iz oblasti digitalnog marketinga i PR-a, koja će govoriti o upotrebi društvenih mreža u poslovne svrhe i Dragan Močević, koji će govoriti o poslovnoj komunikaciji i upravljanju promenama.

Sve informacije o konferenciji, prijavi i predavačima, te nominovanju za izbor najboljeg poslovnog asistenta/office manadžera/sekretara/ice možete pronaći na web sajtu konferencije www.kabinetkonferencija.com

 

 

 

Pogledajte još