Ne dozvoliti ukidanje vizne liberalizacije

NOVI SAD, 8. maja 2011. (Beta) - Izvestilac Evropskog parlamenta za
Srbiju Jelko Kacin poručio je nadležnim institucijama u Srbiji da
preduzmu sve mere kako bi se zaustavio priliv lažnih azilanata iz
Srbije u zemlje Evropske unije i ne bi bila ukinuta odluka o viznoj
liberalizaciji.

"Lideri Srbije moraju se pobrinuti i da prva velika izvojevana pobeda
na putu evropskih integracija - ukidanje viznog režima sa zemljama
Šengena - ne bude opovrgnuta", naveo je Kacin u autorskom tekstu za
novosadski Dnevnik od nedelje.

Prema njegovim rečima, odgovornost takodje leži i na civilnom
društvu i medijima koji moraju da povećaju svest o tome šta vizna
liberalizacija znači.

Kacin je ocenio da na Zapadnom Balkanu delovi političke elite još
uvek "sanjaju prošlost, umesto da rade na približavanju budućnosti
od koje beže".

"Srbija ima velike potencijale i mogućnost da postane motor evropskih
integracija regiona. To ona u ovom trenutku nije. Ljudski, politički
i ekonomski resursi Srbije nisu iskorišćeni, što onemogućava
zemlju da krene punom brzinom ka članstvu u EU", ocenio je Kacin.

Pogledajte još