Kampanja za osnaživanje žena u ruralnim sredinama - "Žene sa invaliditetom na selu"

Kampanja za osnaživanje žena u ruralnim sredinama koju realizuje Udruženje The Best Fest iz Novog Sada, a podržava Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja, sponzori i donatori, kao i glavni medijski pokrovitelj Color Media Communications iz Petrovaradina, nastavlja se i tokom 2022. godine.

Projekat ove godine ima i novu dimenziju, a nosi naziv Žene (sa invaliditetom) na selu. Kao i do sada, program se sprovodi održavanjem serije tribina na kojima će se razgovarati sa ženama različitih uzrasnih kategorija, obrazovnog statusa i zdravstvenog stanja u ruralnim sredinama. Sa ženama razgovararamo o unapređenju položaja žena sa invaliditetom na selu, ekonomskom osnaživanju žena kroz žensko inovativno preduzetništvo, osnaživanje žena u borbi protiv porodičnog nasilja, ohrabrivanju žena da učestvuju u preventivnim zdravstvenim pregledima i o drugim temama koje doprinose njihovom osnaživanju i integrisanju u društvenu zajednicu.

Kampanja je počela 8. marta 2019. godine, kada je u Narodnoj skupštini Republike Srbije realizovana Statusna konferencija pred početak ove nacionalne kampanje, a tokom prethodne četiri godine realizovano je više od 30 tribina u različitim selima širom Srbije.

Kako je to izgledalo prethodnih godina možete pogledati na ovom linku.

Pogledajte još