Favorizovanje studenata privatnih fakulteta?

Strategijom je predviđeno da studenti privatnih fakulteta mogu da konkurišu za smeštaj u domu i ishranu u menzi. Ovo rešenje bilo je uzrok sukoba između ministra prosvete Žarka Obradovića i njegovog pomoćnika prof. Slobodana Jaukovića, koji je završio smenom Jaukovića.

- To rešenje favorizuje studente privatnih fakulteta. Znamo da je na privatnim fakultetima veća prolaznost i da dobijaju visoke ocene. Svugde u svetu privatni fakulteti imaju svoje domove i nigde se državni novac ne preliva kod njih. Dozvoliće studentima na privatnom fakultetu da konkurišu za dom, a nisu predvideli da samofinansirajući studenti na državnom fakultetu imaju ista prava - kaže izvor “Blica”.

Prof. Ivan Ivić, koordinator na izradi strategije, priznaje da su u ovom segmentu oštećeni studenti na državnim fakultetima.

- Intervenisao sam da se ovaj deo ispravi i da ista prava imaju i samofinansirajući studenti državnih fakulteta - kaže prof. Ivić.

Kako će se praviti selekcija za mesta u domu, autori strategije nisu mogli da preciziraju. Strategija obrazovanja biće tema i na današnjoj sednici Saveta Beogradskog univerziteta.

- Po Zakonu o visokom obrazovanju, Nacionalni savet za visoko obrazovanje jedini je nadležan da pravi strategiju visokog obrazovanja. Ministarstvo prosvete kao političko telo neovlašćeno je preuzelo na sebe da to uradi. To je samo jedan od razloga zbog koga strategija u ovakvom obliku ne sme doći na Vladu - kaže za “Blic” prof. Sima Avramović, predsednik Saveta BU.

Pogledajte još