Vrh poplavnog talasa na Dunavu i Savi za dva dana

Kako su naveli u tom sektoru, ekipe su svuda na terenu i stalno se prati vodostaj na Dunavu i Savi tako da ne može da dođe do ugrožavanja imovine i ljudi.

Na nekoliko mesto kod Klemka, sa šabačke strane, vodostaj Save je dostigao nivo redovne odbrane od polava.

Nema značajnijih izlivanja reka, a voda se polako povlači u korita u gornjim tokovima reka koje su se izlile i poplavile poljoprivedno zemljište kod Požege i Kraljeva.

Zabeležen je porast vodostaja na banatskim rekama, ali je ispod granice redovne odbrane od poplave, a povećan je nivo vode Peka i Mlave u donjem toku kod Kučeva, Malog Crnića i Petrovca na Mlavi i tu je proglašena redovna odbrane od poplava i ekipe su na terenu.

(Izvor: Beta)

Pogledajte još