Nove psihoterapijske tehnike u službi duše i tela

Kako ste se priključili radionicama na Festivalu “Telo kao kao životni kompas” i kakav će biti program vaše radionice ove godine?
Osnovna ideja je da se pokaže što više psihoterapeutskih intervencija pomoću kojih ljudi mogu da se dovedu u balans, da shvate da telo i um rade zajedno i kako da poprave trenutno stanje. Na sajtu www.životnikompas.org možete naći sve informacije o samom programu festivala i još se prijaviti na radionice na kojima ima slobodnih mesta. Ove godine ću držati radionicu EFT-a sa temom ”Probudi se i pokreni sebe”, a na radionicama će biti i ličnih iskustava da bi svi koji dođu videli da je EFT dobra alatka za postizanje mentalne i emotivne ravnoteže.

Šta vas je motivisalo da izučavate ove dve tehnike energetske psihoterapije?
Shvatila sam da govor cveća nama ljudima pomaže da svoj unutarnji govor iščitamo, jer smo uređeni prema prirodnim zakonima. Bahove cvetne esencije su mi pomogle da dođem do sledećeg putokaza i do Tehnike emotivnog rasterećenja koju sam izučava i stekla veštinu EFT praktičara. Sa dve alatke, Bahov praktičar i EFT praktičar mogu da pomgnem sebi, da uravnotežim sva svoja stanja koja nisu u balansu i da kao takva pomognem drugim ljudima da se iskažu. Smatram da je na životnom putovanju najvažnije da nađemo svoj životni iskaz, ma šta to bilo, onda ćemo biti zadovoljni, srećni i iznutra stimulisani da idemo dalje. Na životnom putu imamo svoj životni zadatak da pronađemo sve što je za nas, da darujemo i sebe i druge .

(old_image)

Recite nam nešto više o “Tehnici emotivnog rasterećenja” koju primenjujete u psihološkom savetovalištu “Jazz", (www.jazzord.com)?
Emotional Freedom Technique, skraćeno se zove EFT je vredna alatka koju može naučiti i dete i stariji čovek. Tehnika je sinteza kineske akupresure i primenjene kineziologije, oslanja se na istočnjački koncept meridijana. Što znači da svako živo biće i svaki organ ima svoju energiju, a telo je splet energotokova koji se zovu meridijani. Slikovito bih to predstavila kao korito reke kojim prolazi energija i ako se mi uznemirimo reka u koritu će se ili izlitizu ili zablokirati i onda se mi ne osećamo dobro. EFT tehnikom tapkajući po određenim tačkama na telu, na glavi, na rukama dovodimo korita reke u balansno stanje, uznemirenje prevodimo u smiraj i fokusiramo se na svoj problem verbalno ga izgovarajući. Na ovaj način mi za relativno kratko vreme balansiramo svojim "emotivnim koritom". Tehnikom možemo raditi na svim stanjima koja su trenutna, koja nas ovog trenutka muče i svim onim koja su stara do dvadeset godina, koja vučemo kao emotivni paket, koja su se nekada dogodila, a mi imamo emotivni zapis toga događaja. Tehnika je brza, jednostavna, veoma efikasna, lako se da naučiti i najvažnije je da budemo uporni i tako ćemo stići do rezultata i trjno rešiti svoj problem.

U kojoj vrsti problema je EFT tehnika dala najviše rezultata i koja grupa ljudi se najčešće odlučuje da radi na rešavsnju svojih problema?
Sva problematika je obuhvaćena tehnikom EFT-a, a rezultat zavisi od klijenta čime se dao zadovoljiti. Da li će biti zadovoljan da mu bude bolje, a to znači samo da se trenutno smiri ili da mu bude dobro, to znači da se oseća dobro u svojoj koži. Ljudi koji dolaze nisu bolesni, već imaju različita stanja zbog kojih se osećaju loše. Najčešće su to žene od 45.do 60. godina, zatim uzrast od 25. do 30. i na kraju su deca koju dovode majke zato što radeći na sebi primećuju da deca imaju disbalans, pa požela da se jave na vreme.

Koliko često preporučujete primenu EFT tehnike osobama koje dolaze kod vas na tretmane?
Radeći na sebi klijent se i obučava tehnici imjući dugu korist jer kada izađe iz savetovališta mora na sebi da radi. Naravno, početnik je pa će moći da radi na trenutnim uznemirenjima i imaće odmah rezultat. Za tehniku su potrebne samo ruke i u svakom trenutku je možemo primeniti. Ima početak i ima kraj u smislu šta želimo. Ako želimo da nam bude dobro treba da prođemo kroz proceduru svog unutrašnjeg bića, da uđemo u proces isceljenja. Vreme koje je potrebno zavisi od problematike klijenta i od njegovog angažovanja. Susrećemo se na petanaest dana jer to je vreme koje je potrebno da se samostalno radi posle susreta. Tehnika je alatka koja ostaje klijentu kao stalno sredstvo koje možemo kristiti u raznim situacijama od koje se ne odvajamo jer je efikasna.

Koliko smo kao narod skeptični u primeni energetske psihoterapije i novih metoda isceljenja za rešenje svojih problema?
Ova tehnika je interesantna i intrigantna sve do onoga trenutka dok osoba ne shvati da mora da uloži trud . Važi trend da je traganje za čarobnim napitkom nešto što će nam pomoći, ali takvo rešenje ne postoji. Postoji naše emotivno biće i razne psihoterapeutske tehnike koje nas dovode u stanje balansa, ali uz pomoć sebe. Terapeut je tu samo kao navigacioni uređaj koji nam pomone da pođemo napred, ali ne može ništa umesto nas. Ne možemo da sedimo i da nam se događa, moramo da radimo da bi smo osetili ukus napretka.
D.M.

Pogledajte još