Kirhbaum: Zeleno svetlo, pa januarska procena

''U četvrtak će Bundestag usvojiti dugo željeno 'zeleno svetlo' da i nemačka vlada na Evropskom savetu 27. i 28. juna može u osnovi dati saglasnost za početak pristupnih pregovora sa Srbijom. Pre nego što pristupni pregovori mogu da počnu, treba, ipak, sačekati ispunjenje plana o implementaciji'', rekao je predsednik Odbora Bundestaga za evropske poslove.

Kirhbaum dodaje da će to sprovođenje biti procenjeno na konferenciji u januaru 2014. godine

Kirhbaum, političar iz redova Hrišćansko-demokratske unije kancelara Angele Merkel, najjačeg političkog bloka Bundestaga, istakao je da je time postupak za Srbiju sličan onom u razgovorima sa Crnom Gorom, gde su, kako je naveo, esencijalna pitanja već ranije, pre početka pristupnih pregovora, bila razjašnjena, kako to ne bi blokirala proces.

On je istakao da ono, što je već pre procesa pregovaranja skinuto sa dnevnog reda, ne predstavlja posle toga više opasnost za blokadu.

''Time je Srbija na dugom, ali nepovratnom putu u EU napredovala jednu dobru deonicu'', rekao je Kirhbaum i naveo da ono, od čega u suštini zavisi taj put, nije datum kada će pregovori početi, već solidna priprema pregovora i neumorna politička želja.

''Jedno takvo koncentrisanje na datume uvek je bila jedna fantomska diskusija. Odlučujuće je puno više, jedna solidna priprema pregovora i neumorna politička želja'', rekao je nemnački političar.

''Mene je obradovalo što je Srbija u prošlim nedeljama i mesecima tako hrabro i odlučno delovala. Jedno je jasno, da nije bilo tih konsekventnih koraka u odnosima sa Kosovom, mi ne bi mogli u četvrtak da damo 'zeleno svetlo'', rekao je Kirhbaum.

On je naglasio da ''zahvalnost i priznanje s toga pripada srpskim predstavnicima vlade, koji su išli tim putem odlučno i sa visokim ličnim angažmanom'', napominjući da se lično raduje ''što Srbija ide konsekventno dalje u pravcu EU''.

Kirhbaum smatra da se sprovođenjem plana implementacije može postići ono što je posle Drugog svetskog rata dogodilo između Nemačke i Francuske, a to je proces pomirenja.

''Proces pomirenja, koji će pozitivno zračiti u celi region. To je važno za stabilnost i osiguranje budućnosti celog Zapadnog Balkana''
, rekao je Kirhbaum i ukazao da se Srbija može na putu u EU i u buduće osloniti na podršku Nemačke, kao što je to u prošlosti bio slučaj, na primer, kroz bilateralnu finansijsku pomoć.

On je istakao da se daljim približavanjem Srbije EU doprinosi, ''takođe, i tesnim političkim i privrednim odnosima izimeđu Srbije i Nemačke''.

Izvor: B92, Tanjug

Pogledajte još