Gospođa ministarka (VIDEO)

Kao mala sam ovaj snimak znala napamet. Istina, mnoge druge glumice su takođe odlično dočarale lik Živke ministarke, ali Milena Dravić je bila meni najbolja. Istina, to je subjektivan doživljaj, ali složićete se da je ovo jedna od njenih najboljih uloga.

PREĐAŠNJI, MOMAK iz MINISTARSTVA
MOMAK: Dobar dan, gospođo!
ŽIVKA (pretrne): Iju! Dobar dan!
MOMAK: Molim lepo, poslao me je gospodin da mu date njegov cilinder.
ŽIVKA: Cilinder? ...
MOMAK: Jeste, cilinder.
ŽIVKA (ne verujući): Ama, cilinder?
MOMAK: Jeste!
ŽIVKA: Ju, tako su mi se na jedanput oduzele noge! Je l' vam to gospodin kazao da mu odnesete cilinder?
MOMAK: Jeste, on.
ČEDA (i on se zainteresovao): A gde je gospodin?
ŽIVKA: Odista. gde je on?
MOMAK: Eno ga u ministarstvu.
ŽIVKA: A je li vam kazao šta će mu cilinder?
ČEDA: Eto ti sad! Otkud će momku reći šta će mu cilinder?
ŽIVKA: Oh, bože, tako sam se zbunila. Pa gde je sad ta Dara? Rako! Rako!
ČEDA: (na levim vratima) Daro! Daro!...

XII
PREĐAŠNJI, RAKA

RAKA (na srednjim vratima): Šta me zoveš?
ŽIVKA: Jesi li kupio novine? A jest, boga mi, nisam ti ni dala. Ama, gde je ta Dara?
DARA (na levim vratima): Bila sam u kujni.
ŽIVKA: Cilinder, otac traži cilinder!
DARA: Pa gde je?
ŽIVKA: Poslednji put, kad je bio prijem o kraljevom danu, metla sam ga tamo u sobi, na orman.
RAKA: A, nije, ja sam ga video u sali iza furune.
ŽIVKA: Pa, zaboga, idite, nađite ta! Ali brzo, odmah!
DARA i ČEDA (odlaze u sobu).
ŽIVKA (momku): A je li gospodin bio raspoložen kad je tražio cilinder:
MOMAK: Nije!
ŽIVKA:A ljut?
MOMAK: Nije bio ni ljut!
DARA (vraća se): Nema ga!
ČEDA (za njom): Nigde ga nema!
ŽIVKA: Ama, kako da ga nema? (odjuri zadnjim vratima). Anka! Anka! (svima..) Ta tražite ga, zaboga!
ČEDA: Ama. šta ste se zbunili?
ŽIVKA: Pa tako je to, dabome, kad čovek jedanput u godini nosi cilinder. I ko će sad da mu se seti gde je!

Pogledajte još