Skupština danas razmatra amandmane

Parlament će razmatrati jedina dva amandmana na izmene zakona koje je podnela Demokratska stranka.

Poslanik Janko Veselinović zatražio je amandmanom da se rok, koji ističe 6. oktobra, ne produžava, jer bi se time stvorili dodatni troškovi za državu, a onemogućilo bi se i stavljanje u funkciju te imovine.

On je naveo da su javna preduzeća imala dve godine da podnesu zahtev i da je nedopustivo da se taj rok produži za još godinu dana, kako to predviđaju izmene zakona.

Njegov stranački kolega Srđan Milivojević, međutim, zatražio je da se taj rok produži za šet meseci.

Milivojević je istakao da veliki broj preduzeća nije podneo zahtev za upis prava svojine u javnoj evidenciji o nepokretnostima i pravima na njima i da je neophodno da se rok blagovremeno produži.

Izmene Zakona predviđaju da se na još godinu dana produži rok u kojem javna preduzeća, društva kapitala i njihova zavisna društva mogu podneti zahtev za upis prava svojine, jer veliki broj preduzeća to nije uradio do isteka zakonskog roka - 6. oktobra ove godine.

Zakon o javnoj svojini usvojen je 2011. godine.


B92

Pogledajte još