Mendeline izjave koje će zauvek ostati upamćene

Mandela je govorio:

- Smrt je neššto neizbežžno. Kada je neko napravio ono ššto smatra svojom dužžnoššću naspram svog naroda i držžave, možže počivati u miru.

- Naučio sam da hrabrost nije odsustvo straha, već pobeda nad njim. Nije hrabar onaj ko ne oseća strah, već onaj ko ga nadvlada.

- Prezirem rasizam jer ga smatram varvarstvom, bez obzira da li dolazi od crnog ili belog čoveka.

- Obrazovanje je najjače oružžje kojim možete menjati svet.

- Neššto se uvek čini nemogućim dok neko to ne učini.

- Ako žželišš mir sa svojim neprijateljem, morašš sarađivati sa svojim neprijateljem. Onda on postane tvoj partner.

- Neka bude posla, hleba, vode i soli za sve.

- Nisam bio mesija, već običan čovek koji je postao vođa zbog neobičnih okolnosti.

- Nijedna držžava ne možže da se razvije ako njeni građani nisu obrazovani.

- Mudro je nagovoriti ljude da čine stvari i uveriti ih da je to bila njihova ideja.

- Dajte detetu ljubav i mir, ne AIDS.

- Gde globalizacija znači, što je čest slučaj, da će bogati i moćni sada imati nov način da se dodatno obogate na račun siromaššnijih i slabijih, imamo dužžnost protestovati u ime univerzalne slobode.

- Kada sam hodao prema vratima koja će me odvesti na slobodu, znao sam da mržžnju i ogorčenost moram ostaviti iza sebe jer bih inače i dalje bio u zatvoru.

- Niko se ne rodi mrzeći druge zbog njihove boje kožže, njihovog porekla ili njihove religije. Ljudi nauče da mrze, a ako mogu naučiti da mrze, onda mogu naučiti i da vole, jer je ljubav puno prirodnija ljudskom srcu od mržžnje.

Izvor: Blic

Pogledajte još