Usvojena 22 amandmana na budžet

Od toga je 10 amandmana predložila Vlada Srbije, tri amandmana su odborska, a devet su predložili poslanici, od čega sedam opozicioni poslanici, a dva poslanici vladajuće koalicije.

Sednicu odbora obeležila je polemika u vezi sa amandmanom odbora koji se odnosi na regulisanje statusa zaposlenih u MUP-u koji žive na Kosovu i Metohiji.

Poslanik SDPS Vladimir Marinković, koji je predložio amandman, rekao je da se time preraspodeljuju sredstva kako bi se omogućila realizacija zaključka vlade od 9. decembra, koji se odnosi na zaposlene u MUP-u koji žive na Kosovu, i da je to u skladu sa Briselskim sporazumom.
Poslanik DS Božidar Đelić ocenio je da je taj amandman "još jedan korak ka odustajanju od državnosti na Kosovu", i da se tako važna stvar naizgeld tehničkim amandmanom "potura" preko stranke Rasima Ljajića.

On je ocenio da se takvim zaključkom vlade narod na KiM "ostavlja bez zaštite srpskog MUP-a", i da je to u suprotnosti sa Rezolucijom 1244. Marinković je ocenio da je Đelićeva terminologija da se amandman "potura" preko Ljajića maliciozna, i da nije u skladu sa parlamentarnim ponašanjem, što je Đelić negirao navodeći da nije rekao nijednu negativnu reč na Ljajićev račun.

Poslanik SPS-a Dejan Radenković rekao je da se takvim amandmanom vodi računa o ljudima na prostoru Kosova i Metohije, i ponovio optužbe na račun Đelića da ga smatra "grobarom srpske ekonomije", i da ako to vidi kao uvredu može za to da ga tuži.

Među vladinim amandmanima nalazi se predlog da se u razdelu koji se odnosi na garancije za zaduživanje Srbijagasa radi održavanja tekuće likvidnosti, smanje rashodi sa 200 miliona evra na 200 miliona dolara.

Vlada je amandmanom predložili izmenu stavke o davanju bankarske garancije Elektroprivredi Srbije za zaduživanje od 100 miliona evra za održavanje tekuće likvidnosti, tako što je predložila smanjenje na 107 miliona dolara i ujedno promenu svrhe uzimanja kredita, i to za učešće u realizaciji druge faze paketa Termoelektrane Kostolac i proširenje kapaciteta rudnika.

U razdelu koji se odnosi na troškove vlade Srbije za plate, dodatke i naknade zaposlenih u Generalnom sekretarijatu, amandmanom je predloženo povećanje budžetskih izdataka sa 157,5 miliona dinara na 163,1 milion, a za usluge po ugovoru traženo je povećanje troškova sa 36 miliona na 44 miliona dinara.

Vlada je uložila i amandman na troškove Kancelarije za Kosovo i Metohiju, kojim je zatraženo povećanje troškova u budžetu za skoro 17 miliona dinara, a u razdelu troškova Ministarstva energetike amandmanom je predložena preraspodela troškova.

Amandmanom vlade predložena je i preraspodela troškova Ministarstva kulture i informisanja, jer je analizom utvrđeno da tokom 2014. neće biti utrošena planirana sredstva predviđena za rekonstrukciju i sanaciju ustanova kulture, tako da je oslobođen deo sredstava od oko 1,5 milijardu dinara koja će biti utrošena na druge projekte u kulturi.

Predlog republičkog budžeta, koji bi skupština trebalo da usvoji do 15. decembra, predviđa deficit od 182,5 milijardi, ili 4,6 projektovanog bruto domaćeg proizvoda.

B92
Foto: Emil Vaš / Beta

Pogledajte još