Zorana Mihajlović: Račune za struju ispitati u roku od 7 dana

S druge strane iz EPS-a tvrde, da za sada svi indikatori pokazuju da nije bilo greške, ali da će se sve prispitati.

Mihajlović je rekla da su povećan računi za struju jednim delom zbog povećane potrošnje struje u decembru, na šta ukazuju svi podaci, ali je dodala da je Ministarstvo od EPS-a zatražilo tačne podatke o tome da li su i gde nastali probelmi vezani za povećane decembarske račune za struju.

Ministarka je zapitala da li je reč o softverskim problemima, tehničkim ili kadrovskim i naglasila da, ako postoje kadrovski problemi i ljudi koji vode elektrodistribucije i EPS snabdevanje, a koji nisu u stanju da to rade, onda oni, kako je rekla, ne treba da budu direktori unutar sistema EPS-a.

Zbog toga je istakla da poslovodstvo EPS-a treba da sedne i razgovara o tim problemima sa rukovodstvom distribucija i EPS Snabdevanja jer, kako je rekla, Ministarstvo već drugi ili treći put reaguje i pokušava da nađe rešenja za probleme koji postoje u finkcionišu u te kompanije.

Ministarka je na konferenciji pokazala dva računa za struju - jednog potrošača koji se greje na gas, a koji je dobio novembraski račun u iznosu od 2.800 dinara, a decembarski 4.500 dinara, i drugi račun potrošača koji ima centralno grejanje, a dobio je račun za novembar 2.100 dinara, a za decambar 4.800 dinara.

V.d. direktora EPS-a Aleksandar Obradović ponovio je da po svim indikatorima, nije bilo greške oko decembarskih računa, ali je naglasio da će se proveriti, kako bi se utvrdile prave činjenice i to da li je i gde bilo problema. On je naveo da je u decembru potrošnja struje u Srbiji bila povećana za 21 odsto, što je bio slučaj i u Crnoj Gori, gde je takođe evidentiran rast poitrošnje struje za više od 20 odsto, istakavši da se možda radi o nekom regionalnom problemu.

On je poručio da će EPS u roku, koji mu je dalo ministartsvo, dati odgovoarajuće odgovore i podatke, vezane za decembarske račune za struju.Kada je reč o organizaciji kompanije, Obradović je apelovao da vlada što pre usvoji novi statut EPS-a, kako bi kompanija efikasnije funkcionisala i naveo da su prvi koraci oko bolje organizacije tog preduzeća već učinjeni, ali da se sve planirano mora sprovesti, jer odgovornbsot u EPS-u mora da ima ime i prezime.

Izvor: Kurir

Pogledajte još