Prva presuda zbog nezakonito prikupljenih podataka od drugog lica

Presudu je sud doneo 11.12.2013. po prekršajnoj prijavi Poverenika podnetoj 01.10.2012.

Okrivljeni su krivi jer su od GSP-a Beograda zatražili i dobili snimak kamera integrisanih u tramvaju CAF 1505 kako bi utvrdili koja su lica u tom tramvaju nasilno iščupala validator za očitavanje kartica gradskog prevoza. Na taj način nezakonito su prikupljeni podaci od drugog lica (GSP), protivno odredbi člana 14. st. 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a snimak je je potom istaknut na internetu

Na zatraženom snimku evidentirano je petoro mladih ljudi koji su bili u istom društvu, od kojih je jedan iščupao validator za očitavanje kartica za prevoz., kao i prepoznatljiv lik mladića koji nije bio u istom društvu. Sud nije prihvatio odbranu okrivljenih da im je sporni snimak bio neohodan za podnošenje krivične prijave, budući da je krivična prijava uz snimak od GSP-a mogla biti podneta i bez posredovanja okrivljenog pravnog lica, dakle uz saradnju policije i GSP-a kao lica kod kojeg se podaci nalaze. Ovo posebno iz razloga što je snimak sa kamere završio i na internetu, čime je povređeno pravo na privatnost lica koja se nalaze na snimku.

Presudu možete da preuzmete OVDE

Izvor: Poverenik.rs
Foto: texastribune.org

Pogledajte još