Amerikanci u Kruševcu grade postrojenje za preradu mulja

Radi se o pripremi i realizaciji projekta izgradnje postrojenja za preradu otpadnog mulja, pri postojećem taložniku za preradu otpadnih voda, na bazi sopstvene tehnologije američke kompanije (plazma gasifikaciona tehnologija). Plazmena tehnologija prerade koristi manje energije u tehnološkom procesu i ekonomsko je isplativija od ostalih.

Proces prerade 7 do 10 tona dnevno otpadnog mulja sa mogućnošću proširenja, omogućiće proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije procenjene instalisane snage od 1 MWh električne energije i 1.1 MWh ekvivalent toplotne energije.

Memorandum o razumevanju podrazumeva i naučno-tehničku saradnju i mogućnost javno-privatnog partnerstva.

Gradonačelnik Dragi Nestorović rekao je da će se realizacijom ovog projekta rešiti problem zagađenja i prečišćavanja otpadnih voda. Reč je o kompleksnom rešenju – preradi svake vrste otpada, ulja, maziva, otpada klanične i mesno-prerađivačke industrije….

U narednih šest meseci biće ispitane mogućnosti izrade i realizacije investicionog projekta, a američkoj kompaniji biće omogućeno pravo korišćenje zemljišta.

izvor: Kruševac online

Pogledajte još