Višestruka korist za Srbiju od obnove vlažnih područja duž Dunava

Ambiciozni projekat, ukupne vrednosti 4.4 miliona dolara,ima za cilj povećanje kapaciteta reke za 12 miliona m³ (4.800 olimpijskih bazena) i obnovu više od 53 km² vlažnih staništa (veličine 7.422 fudbalskih terena) do 2020. godine. U Srbiji će biti obnovljeni bara Štrbac i lokalitet Bestrement na području Specijalnog rezervata prirode “Gornje Podunavlje” uz Dunav.

Duž Dunava, druge najduže reke u Evropi, regulacijom rečnog vodotoka za potrebe rečne plovidbe, poljoprivrede, eksploatacije šljunka i izgradnje brana u poslednjih 150 godina uništeno je 80 odsto prirodnih vlažnih područja, kao biološki najproduktivnijih staništa. Ovi projekti su sprovođeni iz niza razloga uključujući potrebu za hidroenergijom, održavanjem plovnih puteva i zadržavanjem plavnih voda.

Posledice su višestruke, među njima su smanjenje populacija riba, narušavanje staništa koja naseljavaju brojne vrste biljaka i životinja, pogoršanje kvaliteta voda, kao i smanjenje površina vlažnih staništa koje su prirodni rezervoari i značajno ublažavaju uticaj poplavnih voda.
Tokom sedmogodišnjeg perioda obnove, Coca-Cola sistem će podržati aktivnosti kojima će se ponovo uspostaviti veze između nekadašnjih plavnih područja i poboljšati kapacitet za ublažavanje poplava, obnoviti vlažna staništa za najugroženije vrstei izgraditi ribljie staze na branama, te i omogućiti migracija riba. Uticaj obnavljanja vlažnih staništa je značajan posebno kad se uzmu u obzir nedavne poplave sa razornim posledicama koje su mogle biti ublažene da su plavna područja uz reke bila u punom kapacitetu.

„Zajedno, WWF i Coca-Cola sistem, uz lokalne vlade i organizacije u zemljama Dunavskog sliva, će očuvati i obnoviti vitalna vlažna i plavna područja za dobrobit ljudi i prirode
“, izjavio je Andreas Bekman, direktor WWF Dunavsko-karpatskog programa.

„U isto vreme nameravamo da stvorimo regionalni pokret za očuvanje i obnovu vlažnih područja, te i za dobro upravljanje vodnim resursima“.

U Srbiji će biti obnovljena bara Šarkanj i lokalitet Bestrement na području Specijalnog rezervata prirode “Gornje Podunavlje” duž nekadašnjeg plavnog područja Dunava. Ovo područje deo je budućeg UNESCO Prekograničnogrezervatabiosfere “Mura-Drava-Dunav”, poznatog i kaoEvropski Amazon, koji se proteže od Austrije, preko Slovenije, Mađarske i Hrvatske sve do Srbije.

Bestrement obuhvata nekadašnje plavno područje Dunava, ali je odsečen od rečnog toka zbog izgradnje nasipa i skoro je potpuno obrastao trskom i vrbama. U prošlosti je ova oblast bila veoma bitna za razmnožavanje i migraciju 700 parova čaplji i drugih vrsta ptica, ali je nažalost izgubila svoju funkciju usled sušenja i obrastanja vegatacijom.

Cilj projekta je poboljšanje vodnog režima tokom cele godine obnavljanjem već postojećih kanala za irigaciju i konstrukcijom ustava. Osim unapređenja biodiverziteta, aktivnosti će biti usmerene i na dobrobit lokalnih zajednica kroz razvoj ekoturizma, prvenstveno posmatranje ptica.

„Ovo je najveći pojedinačni program koji je Coca-Cola fondacija do sada podržala u Evropi“,
izjavila je Ulrike Sapiro, direktorka odeljenja za zajednice i životnu sredinu Coca-Cola kompanije u Evropi.

„Sa WWF-om radimo od 2007. kako bi očuvali slatkovodne resurse širom sveta i napravili održive promene u našem poslovanju. Svesni smo da je voda ograničen resurs. To je ujedno i glavni sastojak naših proizvoda. Zato se zalažemo za kontinuirano poboljšanje efikasnosti korišćenja vode i rad s WWF-om kako bi postigli ostvarenje naših ambicioznih globalnih ciljeva“.

Kako bi podigli svest o neophodnosti zaštite i obnove vlažnih područja, WWF i Coca-Cola sistem pokreću Karavan za živi Dunav, koji će početi na Dan Dunava (29. jun 2014.) u Srbiji, a obići će više od 25 lokacija širom Austrije, Bugarske, Hrvatske, Mađarske, Rumunije i Srbije do kraja leta 2015. Karavan će ukazati na važnost vlažnih i plavnih područja za dobrobit ljudi i prirode koristeći zanimljive i interaktivne edukativne alate.

Karavan za živi Dunav će obići nekoliko gradova u Srbiji povodom Dana Dunava i to Niš, 27. juna, Beograd 28. i 29. juna, Novi Sad 1. jula i Sombor 3. Jula.

Pogledajte još