Velikim skokom u Dunav, Muru i Dravu proslavljen Dan evropskog Amazona

Nekoliko hiljada ljudi je širom budućeg UNESCO Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunavu 15 časova istovremeno skočilo u Muru, Dravu i Dunav kako bi pokazali značaj čistih reka i zdravih rečnih ekosistema. Time je WWF, uz niz drugih aktivnosti na Dunavu, Muri i Dravi, zajedno sa svojim partnerima obeležio Dan “Evropskog Amazona” .

Zajednička inicijativa WWF-Svetskog fonda za prirodu i Euro Natura za očuvanje „Evropskog Amazona i uspostavljanje UNESCO prekograničnog rezervata biosfere „Mura-Drava-Dunav”, predstavlja prvo zaštićeno područje u svetu u pet zemalja - Srbija, Hrvatska, Mađarska, Slovenija i Austrija.

“Ubeđena sam da ekološka vrednost ove tri reke ima veliki potencijal da zbliži pet zemalja obuhvaćenih rezervatom biosfere. Njihova dugoročna zaštita zahteva veliku lokalnu podršku i angažovanje ljudi u svih pet zemalja rezervata”, smatra Duška Dimović, direktorka programa WWF-a u Srbiji.

Prekogranični UNESCO rezervat biosfere će se sastojati od preko 13 zaštićenih područja u regionu Mura-Drava-Dunav na ukupnoj površini od oko 1.000.000 hektara.

Ovim zajedničkim rečnim ekosistemom će se upravljati na održiv način kako bi se dao ekonomski podsticaj i podstakao razvoj regiona.

Pre dvegodine, UNESCO je proglasio Prekogranični rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav u Hrvatskoj, a 2009. godine u Mađarskoj, Svetskom prirodnom baštinom. Srbija je svoju nominaciju predala UNESCO Komisiji u septembru 2013.godine.

Jedno od ovih trinaest zaštićenih područja je i Specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje, a nominacijom su obuhvaćeni i Park prirode Tikvara i Specijalni rezervat prirode Karađorđevo. Upravo iz tograzloga, WWF u Srbiji je ovaj dan obeležio na Velikom bačkom kanalu u Somboru, koji se nalazi neposrednoj blizini SRP Gornje Podunavlje.

U saradnji sa lokalnim partnerskim organizacijama, udruženjem građana “Mojkanal” i “Podunav”, organizovane su kreativne radionice za decu i Veliki skok (Big Jump) tačno u 15 časova. Sam Veliki skokdeo je evropske inicijative za čiste reke i održava se širom Evrope.

Dan Evropskog Amazona (Prekograničnog UNESCO Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav) se obeležavaod 2013. godine. Sam datum, 14. jul, izabran je u spomenna Martina Šnajdera Jakobija iz organizacije EuroNatur, prerano preminulog začetnika ideje o penta-lateralnom prekograničnom rezervatu biosfere, koji je rođen na ovaj dan. Euro Natur i WWF su napravili prve napore u prepoznavanju ovog područja kao rezervata biosfere još pre više od deset godina.

Pogledajte još