Većina univerziteta nije usvojila pravilnik o zaštiti od seksualnog uznemiravanja

Zaštitnik građana Zoran Pašalić na osnovu dosadašnjih pristiglih odgovora visokoškolskih ustanova, utvrdio je da većina univerziteta u Srbiji nije usvojila Pravilnik o sprečavanju i zaštiti od seksualnog uznemiravanja, a da zbog aktuelnih dešavanja na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, ubrzano rade na izradi istih.

Ombudsman je ustanovio i da već usvojen pravilnik od strane Univerziteta u Beogradu, kao krovni akt o zaštiti od seksualnog uznemiravanja, predviđa postupak posredovanja koji podrazumeva suočavanje potencijalne žrtve i potencijalnog počinioca – a koji bi mogao da dovede do retraumatizacije.

- Stoga, polazeći od svojih zakonom propisanih ovlašćenja da pored pokretanja i vođenja postupka, ima pravo da pružanjem dobrih usluga u cilju unapređenja rada ustanova obrazovanja i zaštite ljudskih prava i sloboda, Zaštitnik građana je uputio mišljenje svim visokoškolskim ustanovama u Srbiji, u kome je zatražio da se navedeni postupak posredovanja ne propisuje, odnosno da se pristupi izmenama već usvojenog pravilnika - navodi se u saopštenju, prenosi Beta.

Pašalić je pozvao sve visokoškolske ustanove da u roku od 30 dana od dana prijema, usvoje pravilnike i podsetio je da je poštovanje ljudskih prava i građanskih sloboda kao i zabrana svih vidova diskriminacije princip na kome se zasniva visokoškolsko obrazovanja u Srbiji, što je i propisano Zakonom o visokom obrazovanju.

On je ocenio da bi univerziteti trebalo da, u saradnji sa drugim visokoškolskim ustanovama i organizacijama civilnog društva, organizuju obuke za poverenike sa ciljem njihovog senzibilisanja za pitanja rodno zasnovanog nasilja, rodne diskriminacije, seksualnog uznemiravanja i ucenjivanja.

Izvor: Politika.rs
Foto: Ilustracija/Freepik.com

Pogledajte još