Nema opravdanja za povećanje javnih rashoda

Ocenjujući rebalans budžeta za 2011. koji je Vlada Srbije predložila Narodnoj skupštini, Savet je naveo da osnov za rebalans predstavlja promenjeni fiskalni okvir za državu i pojedinačne nivoe vlasti dogovoren sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF).

Memorandumom o ekonomskoj i finansijskoj politici Vlade Srbije i MMF-a predviđeno je povećanje fiskalnog deficita opšte države na 4,5 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) sa 4,1 odsto BDP-a.

Povećanje fiskalnog deficita je posledica smanjenja procene realnog rasta BDP-a u 2011. na dva odsto sa tri procenta, navodi Fiskalni savet i podseća da niži privredni rast, prema fiskalnim pravilima, vodi ka povećanju fiskalnog deficita.

S obzirom na velike neizvesnosti u vezi s ekonomskim kretanjima do kraja godine, Fiskalni savet upozorava da postoje rizici da ekonomski rast u 2011. bude i niži od dva odsto, pa prilagodjavanje fiskalne politike u rebalansu ocenjuje kao pravovremeno i ekonomski poželjno.

BEOGRAD, 30. septembra 2011. (Beta)