Predstava "Odisej" u Novom Sadu

Režija: Aleksandar Popovski

SRPSKO NARODNO POZORIŠTE, 22, 23. i 24. novembar 2012.
Scena „Jovan Đorđević“, 20.00

ODISEJ

Autor teksta GORAN STEFANOVSKI
Redatelj ALEKSANDAR POPOVSKI
Dramaturginja DORA DELBIANCO
Scenografija NUMEN, IVANA RADENOVIĆ
Kostimografkinja MARITA ĆOPO
Glazba FOLTIN
Kiparski radovi MILJENKO I ANA SEKULIĆ
Asistent redatelja LUCA CORTINA
Inspicijentica SONJA KOVAČIĆ
Asistentica kostimografkinje PETRA HELD
Oblikovatelj zvuka DAMIR KLJUČARIĆ I DAVOR ROCCO
Odisej OZREN GRABARIĆ
Penelopa ANITA MANČIĆ
Telemah BRANKO JORDAN
Atena NATAŠA MATJAŠEC ROŠKER
Zeus / Menelaj SVETOZAR CVETKOVIĆ
Posjedon / Nestor BORIS ISAKOVIĆ
Odisejev pas / Kalipsa / Odisejeva majka JASNA DURIČIĆ
Melanta / Nausikaja / Kirka / Hekuba DIJANA VIDUŠIN
Prosac / Dječak s Ismara / Kiklop / Astijanaks FRANJO DIJAK
Pjevač / Tiresije NIKOLA RISTANOVSKI

Putovanje je jedan od načina nemirenja s neminovnom sudbinom, tipično za mediteransku kulturu, od Homera nadalje. Tu je svaki čovek osuđen na lutanje, spoljašnje ili unutrašnje, svako je u traganju za vlastitom Itakom. Putuju pojedinci i likovi, a Uliks im je svima amblematska figura, te podsetnik za to da se nikada ne prestane nadati, raditi i tragati za novim izrazima, kako bi se izbeglo zatvaranje u egocentrični svet koji okreće leđa stvarnosti i drugima. Ulisk je mitska i pesnička figura lukavog uma koji, krećući se kroz druge jezike i kulture, uvek spaja različitosti.

Pogledajte još