Šta je sve usvojeno danas u Skupštini

Najpre su usvojene izmene Krivičnog zakonika Srbije, po kojima se krađa javnih uređaja i ugrožavanje železničkog saobraćaja od sada tretiraju kao krivična dela. Usvajanje izmena tog zakonika predložila je vladajuća Srpska napredna stranka.

Krivično delo ugrožavanje javnog saobraćaja utvrđeno je, kako je naveo predlagač, zbog učestale pojave protivpravnog zaustavljanja železničkog saobraćaja.

Kao teška krađa tretiraće se krađa javnih uređaja za vodu, kanalizaciju, toplotu, gas, električnu energiju ili drugu energiju ili uređaje sistema javnog saobraćaja i veza. Predviđena je i zatvorska kazna od šest meseci do pet godina za svako uništavanje ili oštećenje javnog uređaja, kao i za prikrivanje javnih uređaja.

Nakon toga poslanici su izglasali Zakon o detektivskoj delatnosti i Zakon o privatnom obezbeđenju, kojim se prvi put reguliše ta oblast u kojoj, prema procenama, ima od 25.000 do 60.000 zaposlenih, a usvojen je i Zakon o privatnom obezbeđenju.

Zakonom se sprečava da detektivi, kao i oni koji se bave privatnim obezbeđenjem, koriste operativno-tehnička sredstava i metode koji su isključivo u nadležnosti državnih organa, precizira da je ministar zdravlja dužan da donese akt kojim se utvrđuje lista referentnih zdravstvenih ustanova koje izdaju uverenja o psihofizičkoj sposobnosti onih koji se bave privatnim obezbeđenjem.

Fizičko lice ne može dobiti licencu, ako ima položen stručni ispit kod nelicenciranih pravnih lica za obuku, a obuku za obavljanje poslova privatnog obezbeđenja, pored ovlašćenih pravnih i fizičkih lica, može da sprovodi i MUP.

Zakon je predvideo i da detektiv može da prikuplja i obrađuje podatke samo od onih koji na to dobrovoljno pristaju, a da je dužan da osobama od kojih prikuplja podatke, na njihov zahtev, pokaže detektivsku legitimaciju i ovlašćenje koje ima za obavljanje tog posla.

Poslanici Skupštine usvojili su i Zakon o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja, kojima se omogućuje zdravstvena zaštita bez obzira na to da li su im overene zdravstvene knjižice.

Predlagač tog zakona bio je predsednik parlamenta Nebojša Stefanović.

Posebna zaštita dece, trudnica i porodilja predviđena je i Ustavom Srbije, a usvajanje zakona je korak dalje u obezbeđivanju tih prava.

U Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje ima dovoljno sredstava da se pokrije takva vrsta odluke, koja će omogućiti takvo osiguranje.

Zbog teške ekonomsko-finansijske situacije, koja je dovela do toga da veliki broj pravnih subjekata nije u mogućnosti da izmiruje dospele doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje, najosetljivije kategorije stanovništva, kao što su deca, trudnice i porodilje, ostale su bez zdravstvene zaštite, iako su osigurani.

Zakon će stupiti na snagu u kraćem roku nego što je to uobičajeno, a to je osam dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

Takođe, usvojene su i izmene zakona o javnim putevima koje će omogućiti državi da iznajmljuje zemljište za benzinske pumpe. Prilikom izgradnje novih puteva u planiranju i eksproprijaciji biće predviđena mesta za buduće benzinske stanice, a država će na licitacijama izdavati te lokacije naftnim kompanijama.

Država će u kontinuitetu dobijati naknadu od iznajmljivanja zemljišta koja će moći da se koristi za održavanje puteva, a moći će i da kotroliše tačke gde se nalaze benzinske pumpe, čime će se povećati bezbednost.

Usvojen je i Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice koji predviđa čitav niz mera iz oblasti bezbednosti u skladu sa evropskim direktivama iz oblasti bezbednosti u železničkom saobraćaju. Poslove iz oblasti bezbednosti obavljaće postojeća Direkcija za železnice koja obavlja poslove regulatornog tela i tela za licenciranje na železnicama.

Skupština je usvojila i izmene Zakona o pomorskoj plovidbi koje, prema rečima predlagača, treba da unaprede i prava i zaštitu pomoraca, a najvažnija promena je uvodjenje licenciranja agencija koje posreduju u zapošljavanju pomoraca. Agencije će morati da imaju sklopljenje ugvore sa pomorskim
kompanijama, proviziju će naplaćivati od kompanija a ne od pomoraca i pomorci će morati da imaju plaćeno osiguranje.

B92

Pogledajte još