Adrenalinska strast: Da li ste postali zavisni od kockanja?

U gotovo svim kulturama na svetu možemo se sresti sa nekim oblikom kockanja. Ipak, razlikuju se vrste kockanja i to: Socijalno, profesionalno i patološko kockanje.

Kako da znate da li ste prešli granicu i postali zavisni od kocke?

Ako ste sve češće za kockarskim stolom, ako vam je kockanje postalo važnije od svih ostalih stvari u životu, ako ste zanemarili posao, porodicu, zbog kocke, ako ste u sve većim dugovima i ne prestajete da se zadužujete... Da, postali ste zavisni od kocke, a to stanje zahteva ozbiljno lečenje!

Patološko kockanje svrstano je u deo o poremećajima kontrole nagona. Prema definiciji poremećaj kontrole nagona je nesposobnost suzdržavanja od izvođenja nekog nagona opasnog za druge ili za samu osobu, ali u isto vreme taj isti nagon i njegovo izvršenje za zavisnika predstavlja ogroman užitak i zadovoljstvo!

Osoba ima sve snažniji osećaj napetosti ili uzbuđenja pre tog čina, a dok traje oseća uživanje, zadovoljenje ili olakšanje. Posle toga mogu, ali i ne moraju, da se pojave žaljenje, prebacivanje, osećaj krivice.

Patološki kockar nastaje kombinacijom genske predispozicije, kao i psiholoških i socijalnih elemenata. Čak postoji porodična sklonost ka ovom poremećaju! Šta je podloga za nastanak ovog poremećaja? Žudnja za uzbuđenjem i smanjenjem napetosti su idealni za početak kockarske zavisnosti, a oni bivaju pokrenuti nekom emocijom ili događajem: Teskobom, usamljenošću, depresijom, nezadovoljstvom, kod anksioznih, pasivno agresivnih ličnosti sa osećajem inferiornosti, krivice, nedostatka samopoštovanja, kod onih koji ne prihvataju odgovornost za sopstveno ponašanje.

Kockanje može biti redovno ili epizodično, ali tok poremećaja je progresivan! Vremenom se povećava učestalost kockanja, ali i ulozi. Traženje akcije i uzbuđenja važnije je i od samog novca.

Kao i kod drugih zavisnosti, i zavisnici o kockanju dugo ne priznaju da imaju bilo kakav problem i ne prihvataju pomoć. Javljaju se na lečenje kada su već nastali veliki dugovi, nemogućnost vraćanja kredita, gubitak posla, razvod braka. Lečenje se sprovodi uključivanjem u specijalizovan program koji uključuje individualnu psihoterapiju, farmakoterapiju, grupne psihoterapijske programe uz metode samopomoći.

izvor: plivazdravlje

foto: Yayimages

Pogledajte još