Izložba crteža Dragoljuba Jovičića "Tajno društvo živih"

Dragoljub Jovičić završio je u Beogradu Fakultet likovnih umetnosti (slikarstvo), a magistrirao na Fakultetu dramskih umetnosti (teatrologija). Do sada je imao preko dvadeset samostalnih izložbi i više grupnih. Pored slikanja bavi se pisanjem objavivši lirsku prozu U dosluhu sa sobom i roman Čuvari šume. Baveći se analizom i problemima u kulturi i umetnosti ostao je zapažen, ali neprihvaćen njegov predlog na sednici Odbora ULUS-a:

„Pokrenuti široku javnu raspravu u vezi poluvekovne korupcije pri upisu na FLU i druge fakultete umetnosti. Taj vid prećutane korupcije pogubniji je po naše društvo nego što to na prvi pogled izgleda. Nesaglediva šteta naneta je ne samo ugledu naše branše, nego i srozavanju sistema vrednosti u našim školama. Naime, ne samo da upisani „preko veze“ kasnije slikaju „bez veze“ nego oni to svoje „znanje“ i ukus prenose deci u školama. Kriterijumi „likovnih umetnika“ bivaju često pogubni po mnoge mlade talente i to u njihovom najranjivijem dobu jer ostaju neprepoznati ili pak odvraćeni da se posvete negovanju sopstvenog talenta. Brojni potencijalni vrhunski umetnici u nas ostali su neprimećeni ili odvraćeni od svog poziva. Takva više lažna nego stvarna branša zastupala je i zastupa našu zemlju na međunarodnim izložbama što je još jedan poguban recidiv korupcije na prijemnim ispitima. Naravno da „likovni umetnici“ ne pokreću pitanja koja im ne odgovaraju. Zadovoljenje ličnog ega ostaje daleko iznad opšteg dobra. Više od pola veka postoji zapravo simulacija naše likovne scene, simulacija naših institucija umetnosti, simulacija likovne kritike, simulacija medijskog praćenja „kulturnih dešavanja“ simulacija estetskih vrednosti (osim estetike ružnog). „Car je go !“, i defiluje decenijama po galerijama, pred ekranima, a mi ne verujemo svojim očima.“

http://www.skc.org.rs