Uskoro kasarna za smeštaj imigranata

"Od Ministarstva odbrane dobili smo predloge nekoliko lokacija napuštenih kasarni, koje mogu biti dovedene u stanje da mogu primiti određeni broj ljudi. U petak ćemo obići te lokacije i predložiti jednu od tih kasarni, koja će biti namenjena za smeštaj azilanata i ilegalnih imigranata", rekao je Ljajić novinarima nakon sastanka sa predstavnicima lokalne samouprave.

On je lokalne zvaničnike upoznao sa zaključcima sednice koordinacionog tela za upravljanje migracijama, kojom je predsedavao potpredsednik Vlade Jovan Krkobabić, a prisustvovala većina članova Vlade i predstavnici nadležnih institucija.

"Postigli smo dogovor o dinamici i daljim koracima koje treba preduzeti, kako bi se ovaj problem rešio. Pokrenućemo inicijativu za zaključenje protokola sa Makedonijom o raedmisiji i svakako će biti poostrena kontrola granice ali i u samoj Banji Koviljači, sa ciljem da se spreči dalji dolazak ilegalnih imigranata u to mesto"
, rekao je Ljajić, ministar rada i socijalne politike.

LOZNICA, 15. novembra 2011. (Beta)

Pogledajte još