Ko ide službenim autom u kampanju?

BEOGRAD, 16. marta 2012. (Beta) - Šef Kancelarije Vlade Srbije za saradnju sa medijima Milivoje Mihajlović izjavio je: "Osim njih četvoro, nijedan ministar u kampanji ne koristi službena vozila, nego u tu svrhu mora da koristi privatne automobile".

Mihajlović je naveo da je MUP odredio da premijer i troje ministara moraju imati obavezno službeno obezbedjenje od 24 sata, što znači i tokom aktivnosti vezanih za kampanju.

Član 29. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije izričit je da funkcioner ne može da koristi javne resurse i skupove na kojima učestvuje i susrete koje ima u svojstvu funkcionera, za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekata.

To je dozvoljeno samo radi zaštite lične bezbednosti, ukoliko je takva upotreba javnih resursa uređena propisima iz te oblasti ili odlukom službi koje se staraju o bezbednosti funkcionera.

Pogledajte još