Da li je moguće: Koka-kola, u formi u kojoj je znamo, više neće postojati?!

Re-dizajniranje logoa Koka-Kole je nešto što uopšte nismo očekivali. Međutim, menjanje konzervi iz crveno-belih u bezbojne konzerve sa utisnutim logoom pravo na aluminijum čak ni ne izgleda tako loše. Rajan Harc, čija je zamisao i bila da se ovo uradi, je ovu promenu obrazložio time što moramo da sačuvamo Majku prirodu. Ovo je 'eco-friendly' potez koji će umnogome doprineti planeti!

Naravno, još ostaje da se Koka-Kola oglasi i kaže da li će prihvatiti ideju ovog re-dizajna ili ne.

Šta mislite, da li će?

Pogledajte još